• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Studia Podyplomowe Odnowa Biologiczna z elementami Wellness i Fizykoterapii

Szczegóły
Kod OBEWF-NP
Jednostka organizacyjna Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia
Kierunek studiów Studia Podyplomowe Odnowa Biologiczna z elementami Wellness i Fizjoterapii
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań
Godziny otwarcia sekretariatu 10-13
Adres WWW http://www.awf.poznan.pl/pl/cdkis-kontakt
Wymagany dokument
  • Studia podyplomowe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Studia podyplomowe „ODNOWA BIOLOGICZNA Z ELEMENTAMI WELLNESS I FIZJOTERAPII” mają charakter studiów doskonalących. Nie dają prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty, ale pogłębiają wiedzę i uczą umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć w zakresie szeroko pojętej odnowy biologicznej w sporcie i życiu codziennym, co zwiększa możliwości starania się absolwentów o zatrudnienie w rozmaitych instytucjach życia społecznego i stowarzyszeniach zajmujących się szeroko pojętą profilaktyką chorób i umacnianiem stanu zdrowia.

Studia obejmują zajęcia z:

– fizjologii wysiłku sportowego
– chronobiologii,
– systemu odnowy biologicznej,
– wspomagania odnowy biologicznej w różnych okresach treningowych w głównych dyscyplinach sportu
– BHP w zabiegach i gabinetach odnowy biologicznej,
– wybranych metod fizjoterapii (kinezyterapia, sauna, hydroterapia, hydrogimnastyka, balneoterapia, ciepłolecznictwo, światłolecznictwo, masaż itd.)
– psychoterapii i technik relaksacyjnych,
– traumatologii,
– doraźnej pomocy i zasady postępowania medycznego w urazach sportowych,
– odnowy biologicznej w życiu codziennym: Wellness-teoria i praktyka
– sposobów oceny wydolności ustroju i odnowy biologicznej,
– organizacji lecznictwa uzdrowiskowego, fizjoterapeutycznego i sportowego,
– dopingu w sporcie,
– współpracy specjalisty odnowy biologicznej z lekarzem i trenerem.

Studia przeznaczone są dla absolwentów dowolnych szkół wyższych.

Przedmiot Liczba godzin ogółem Liczba godzin wykład Liczba godzin ćwicz.
Powysiłkowa odnowa biologiczna- definicja, cele i zadania w sporcie 2 2
Fizjologia wysiłku sportowego. Energetyka Wydolność i czynniki determinujące. Siła i wytrzymałość. Trening. Przetrenowanie. Restytucja powysiłkowa 4 4
Zmęczenie i znużenie: fizjologia i patologia. Wypoczynek i czynniki intensyfikujące 3 3
Żywienie i używki a wydolność organizmu. Rola w procesie odnowy biologicznej 3 3
Doping w sporcie 2 2
System odnowy biologicznej: biologiczno-medyczne środki, psychologiczne, metodyczne. 2 2
Wspomaganie odnowy biologicznej w różnych okresach treningowych w głównych dyscyplinach sportu. 12 12
Fizjoterapia: składowe i mechanizmy działania. Zasady kwalifikowania do zabiegów i wykonywanie ich. Uprawnienia do wykonywania za-biegów i odpowiedzialność wykonujących je. Zabiegi, których nie wolno wykonywać zdrowym. 5 5
BHP w zabiegach i gabinetach odnowy biologicznej 2 2
Celowość stosowania wybranych zabiegów w odnowie biologicznej. Dobór zależnie od dyscypliny sportu i celów biologicznych 1 1
Wybrane metody fizjoterapii: Kinezyterapia 6 6 2
Sauna, kąpiele parowe 4 4
Hydroterapia 15 9 6
Hydrogimnastyka 2 2
Wolnozmienne pole magnetyczne 4 2 2
Balneoterapia 6 6
Ciepłolecznictwo 6 4 2
Zimnolecznictwo 6 4 2
Światłolecznictwo 6 4 2
Masaż klasyczny i automasaż 50 6 44
Klimatoterapia (talasoterapia, opoterapia) 4 4
Kuracja uzdrowiskowa 4 4
Psychoterapia i techniki relaksacyjne 10 4 6
Traumatologia, doraźna pomoc i zasady postępowania medycznego w urazach sportowych 6 3 3
Sposoby oceny wydolności ustroju i odnowy biologicznej 6 2 4
Odnowa biologiczna w życiu codziennym „Wellness” -teoria i praktyka: 1 1
Podstawy fizjologii pracy 5 5
Materialne środowisko 3 3
Animacja czasu wolnego, pedagogika rekreacji, metody psychoregulacyjne i relaksacyjne, sport rekreacyjny, gry i zabawy ruchowe, elementy turystyki, estetyka ciała, SPA 10 10
Fizjoterapia a „Wellness” 8 8
Seminarium dyplomowe 10 10
RAZEM 208 125 83

 

Czas trwania:

2 semestry, tryb weekendowy,
Ilość godzin: 208

Korzyści:

Studia pogłębiają wiedzą i uczą umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć w zakresie odnowy biologicznej w sporcie i życiu codziennym, – studia zwiększają możliwości zatrudnienia w instytucjach życia codziennego i stowarzyszeniach zajmujących się profilaktyką chorób i umacnianiem stanu zdrowia, – zajęcia prowadzone są przez doświadczonych praktyków

Studia kończą się uzyskaniem:
– Świadectwa Studiów Podyplomowych Odnowa Biologiczna z elementami Wellness i Fizjoterapii

Wymagane dokumenty do pobrania:
http://www.awf.poznan.pl/pl/cdkis-dokumenty/cdkis-dokumenty-sp

1.) Formularz zgłoszeniowy na Studia Podyplomowe,
2.) Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
3.) Dodatkowe oświadczenie do formularza zgłoszeniowego.

 

KOSZT:

2000 zł/semestr