• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Studia Podyplomowe Organizacja i Zarządzanie Sportem

Szczegóły
Kod OZS-NP
Jednostka organizacyjna Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia
Kierunek studiów Studia Podyplomowe Organizacja i Zarządzanie Sportem
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Czas trwania 2 semestry
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań
Godziny otwarcia sekretariatu 10-13
Adres WWW http://www.awf.poznan.pl/pl/cdkis-kontakt
Wymagany dokument
  • Studia podyplomowe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (02.09.2023 00:00 – 31.12.2023 23:59)

Ukończenie studiów daje uprawnienia pracy menedżerskiej w obiektach sportowych.

Studia obejmują zajęcia z :

– organizacji Kultury Fizycznej,
– zarządzania instytucjami sportowo-rekreacyjnymi,
– marketingu w systemie Kultury Fizycznej,
– organizacji imprez sportowych,
– psychologicznych i socjologicznych podstaw zarządzania sportem,
– negocjacji i kierowania zebraniami,
– zarządzania finansami,
– podstaw prawnych,
– protokołu,
– etykiety,
– wizerunku i ceremoniału sportowego,
– treningu menedżera sportu,
– public relations,
– funkcjonowania biura sportowego,
– bezpieczeństwa i higieny w systemie Kultury Fizycznej,
– pozyskiwania środków zewnętrznych na działalność sportową

Studia przeznaczone są dla absolwentów dowolnych szkół wyższych.

Przedmiot Liczba godzin ogółem Liczba godzin wykład Liczba godzin ćwicz.
Organizacja kultury fizycznej w Polsce 15 10 5
Zarządzanie instytucjami sportowo-rekreacyjnymi 15 10 5
Marketing w systemie kultury fizycznej 15 10 5
Organizacja imprez sportowych 20 10 10
Psychologiczne podstawy zarządzanie sportem 10 10
Socjologiczne podstawy zarządzania sportem 10 10
Negocjacje, podejmowanie decyzji i kierowanie zebraniami 15 10 5
Zarządzanie finansami w sporcie 10 10
Podstawy prawne sportu 10 10
Protokół, etykieta, wizerunek i ceremoniał sportowy 10 10
Odnowa biologiczna i psychiczna menedżerów sportu 10 10
Zarządzanie obiektami sportowymi 10 10
Teoretyczne i praktyczne podstawy sportu, rekreacji ruchowej i turystyki 10 10
Trening menedżera sportu oraz inicjowanie działalności gospodarczej 10 10
Bezpieczeństwo i higiena w systemie kultury fizycznej 10 10
Public relations w sporcie 6 6
Organizacja i funkcjonowanie biura instytucji sportowej 4 4
Pozyskiwanie środków zewnętrznych na działalność sportową 10 10
Seminarium dyplomowa 5 5
Praktyki menedżerskie 50 0 50
RAZEM 255 175 80

 

Czas trwania:

2 semestry, tryb weekendowy,
Ilość godzin: 255

Korzyści:

Ukończenie studiów daje uprawnienia pracy menedżerskiej m.in. w obiektach sportowych,
– zajęcia prowadzone są przez doświadczonych praktyków,
– możliwość awansu zawodowego, podwyższenie kwalifikacji zawodowych.

Studia kończą się uzyskaniem:
– Świadectwa Studiów Podyplomowych Organizacja i Zarządzanie Sportem
– Dyplomem Menedżera Sportu

Wymagane dokumenty do pobrania:
http://www.awf.poznan.pl/pl/cdkis-dokumenty/cdkis-dokumenty-sp

1.) Formularz zgłoszeniowy na Studia Podyplomowe,
2.) Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
3.) Jedno zdjęcie dyplomowe (4,5 x 6,5 cm) – zdjęcie prosimy na odwrocie podpisać imieniem i nazwiskiem,
4.) Dodatkowe oświadczenie do formularza zgłoszeniowego.

KOSZT:

2 000 zł/semestr