• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Studia Podyplomowe Trener osobisty (Personalny)

Szczegóły
Kod TO-NP
Jednostka organizacyjna Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia
Kierunek studiów Studia Podyplomowe Trener Osobisty (Personalny)
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Czas trwania 1
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań
Godziny otwarcia sekretariatu 10-13
Adres WWW http://www.awf.poznan.pl/pl/cdkis-kontakt
Wymagany dokument
  • Studia podyplomowe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

(pokaż minione tury)

Cel studiów:

Studia podyplomowe na kierunku Trener Osobisty (personalny) mają na celu przygotowanie specjalistów do pracy w sektorach fitness i rekreacji, organizacji czasu wolnego ludzi w różnym wieku i o zróżnicowanym stanie zdrowia i sprawności fizycznej. Słuchacze po ukończeniu studiów powinni być zdolni do: samodzielnego planowania i programowania treningu sportowego w jego wszelkich aspektach, ale również zajęć o charakterze rekreacyjnym i ogólnousprawniającym; prowadzenia metodycznie i merytorycznie zajęć ruchowych; informowania klienta o zaleceniach dietetycznych i ew. suplementacji żywienia charakterystycznych dla rodzaju zaproponowanej aktywności ruchowej; dokonywania ewaluacji działań trenerskich; funkcjonowania na wolnym rynku usług sportowych i rekreacyjnych na zasadzie samozatrudnienia.
Przykładowe miejsca pracy absolwenta w/w studiów: własna działalność gospodarcza, przedsiębiorstwa, instytucje lub organizacje zajmujące się sportem i rekreacją; hotele z infrastrukturą rekreacyjną i odnowy biologicznej; ośrodki wypoczynkowe; kluby fitness.

Studia przeznaczone są dla absolwentów dowolnych szkół wyższych.

Przedmiot Liczba Godzin ogółem Liczba godzin wykład Liczba godzin ćwicz. Z/E Punkty ECTS
Diagnostyka
Diagnoza stanu zdrowia klienta (health, screening). 6 6 Z 1
Psychologiczne aspekty przeprowadzania wywiadu 6 6 Z 1
Analiza składu ciała w pracy trenera personalnego 6 6 Z 1
Podstawy oceny posturalnej oraz zakresów ruchu człowieka 6 6 Z 1
Testy sprawności fizycznej i ich zastosowanie w pracy trenera personalnego 6 6 Z 1
Trening
Podstawy teorii treningu sportowego i prakseologi treningu indywidualnego 15 6 9 Z 1
Programowanie i ewaluacja procesu treningowego 15 6 9 Z 1
Trening siłowy i sylwetkowy (kulturystyka, trójbój siłowy, fitness sylwetkowy) 15 15 Z 2
Nowoczesne formy treningu (cross training, sling training, tabata, trening mataboliczny itp.) 30 30 Z 3
Trening wytrzymałościowy typu cardio z elementami biegów długodystansowych 15 15 Z 1
Trening gibkościowy i jego odmiany (yoga, pilates, stretching). 9 9 Z 1
Trening z obciążeniem własnego ciała (kalistenika, streetmovement) 9 9 Z 1
Trening propriocepcji oraz stabilności i mobilności segmentarnej. (kettelbellls, bodybalance itp.) 9 9 Z 1
Formy treningu indywidualnego w wodzie. 9 9 Z 1
Trening funkcjonalny i uzupełniający, w sporcie i rekreacji 9 9 Z 1
Trening zdrowotny i stosowany w usprawnianiu kardiologicznym i wybranych chorobach cywilizacyjnych 15 15 Z 1
Trening zdrowotny w dysfunkcjach narządu ruchu 15 15 Z 1
Wspomaganie
Żywienie osób aktywnych fizycznie 30 30 Z 3
Suplementacja diety 15 15 Z 1
Szkodliwe formy wspomagania wysiłku 6 6 Z 1
Odnowa biologiczna stosowana w treningu fizycznym 9 9 Z 1
Masaż klasyczne i sportowy 15 15 Z 1
Przedsiębiorczość i relacje
Zasady prowadzenia i rozliczenia własnej działalności gospodarczej 6 6 Z 1
Marketing usług trenera personalnego 6 6 Z 1
Wykorzystanie informatycznych form organizacji i promocji działalności trenera personalnego 6 6 Z 1
Komunikacja interpersonalna 6 6 Z 1
Egzamin Dyplomowy 3 E 2
RAZEM 297 36 261 33

 

KOSZT:

2 500 zł/semestr