• zaloguj się
  • utwórz konto

Rekrutacja na studia podyplomowe

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Studia Podyplomowe Żywienie i wspomaganie dietetyczne w sporcie

Szczegóły
Kod ZWDS-NP
Jednostka organizacyjna Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia
Kierunek studiów Studia Podyplomowe Żywienie i Wspomaganie Dietetyczne w Sporcie
Forma studiów Niestacjonarne
Poziom kształcenia Podyplomowe
Profil studiów praktyczny
Języki wykładowe polski
Czas trwania 1
Adres komisji rekrutacyjnej ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań
Godziny otwarcia sekretariatu 10-13
Adres WWW http://www.awf.poznan.pl/pl/cdkis-kontakt
Wymagany dokument
  • Studia podyplomowe
  Zadaj pytanie
Obecnie nie trwają zapisy.

Minione tury w tej rekrutacji:
  • Tura 1 (02.09.2023 00:00 – 31.12.2023 23:59)

Cel studiów:

Założeniem programu Podyplomowych Studiów Żywienie i wspomaganie dietetyczne w sporcie jest wyposażenie absolwenta w szereg oczekiwanych na rynku pracy umiejętności praktycznych i kompetencji. Absolwent tego kierunku będzie umiał ocenić, skorygować i ułożyć dietę człowieka aktywnego fizycznie, zarówno na poziomie rekreacyjnym, jak i profesjonalnym. Ukończenie Podyplomowych Studiów Żywienie i wspomaganie dietetyczne w sporcie daje absolwentowi gwarancję posiadania wiedzy umożliwiającej przygotowanie diagnozy żywieniowej, będącej podstawą profesjonalnego postępowania dietetycznego. Celem studiów jest uzyskanie przez uczestników wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie poradnictwa żywieniowego dla osób podejmujących aktywność fizyczną na różnym stopniu zaawansowania.

Czas trwania:

2 semestry, tryb weekendowy
Ilość godzin: 211

Przedmiot Liczba godzin ogółem Liczba godzin wykład Liczba godzin ćwicz. Z/E Punkty ECTS
Fizjologia wysiłku fizycznego 12 6 6 Z 2
Podstawy fizjologii żywienia (układ pokarmowy) 5 5 Z 1
Biochemiczne aspekty żywienia człowieka w wysiłku fizycznym 10 10 Z 2
Podstawy żywienia człowieka 25 10 15 E 3
Podstawy dietetyki 25 10 15 E 3
Planowanie żywienia w różnych dyscyplinach sportu 45 15 30 E 4
Dozwolone i niedozwolone wspomaganie w sporcie i wysiłku fizycznym 10 10 Z 2
Psychologia i psychopatologia odżywienia 15 15 Z 2
Ocena sposobu żywienia i stanu odżywienia 20 10 10 E 3
Teoria treningu sportowego 18 8 10 Z 3
Związki biologiczne czynne w żywności 10 10 Z 2
Podstawy aktywności fizycznej 10 10 Z 2
Egzamin dyplomowy 6 6 E 1
SUMA 211 100 111 E=6,
Z=8
30

 

Kryteria kwalifikowania kandydatów:

Studia skierowane są do wszystkich absolwentów uczelni wyższych (I i II stopnia).

Studia kończą się uzyskaniem:
– Świadectwa Studiów Podyplomowych Żywienie i wspomaganie dietetyczne w Sporcie

Wymagane dokumenty do pobrania:
http://www.awf.poznan.pl/pl/cdkis-dokumenty/cdkis-dokumenty-sp

1.) Formularz zgłoszeniowy na Studia Podyplomowe,
2.) Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
3.) Dodatkowe oświadczenie do formularza zgłoszeniowego.

KOSZT:

2 500 zł/semestr