Rekrutacja na studia podyplomowe

zmień rekrutację anuluj wybór

Oferta prezentowana na tej stronie ograniczona jest do wybranej rekrutacji. Jeśli chcesz zobaczyć resztę oferty, wybierz inną rekrutację.

Rekrutacja

Opis

Rekrutacja na studia podyplomowe AWF Poznań

Aby zapisać się na studia podyplomowe prosimy przesłać pocztą podpisany własnoręcznie oryginalny formularz zgłoszeniowy studiów podyplomowych (szablony dokumentów znajdują się do pobrania na Koncie Kandydata). Resztę wymaganych dokumentów należy złożyć zgodnie z instrukcją w systemie IRK.

Postępuj zgodnie z instrukcją:

1. Zapoznaj się z ofertą i wybierz kierunek studiów podyplomowych jaki Cię interesuje.

2. Zarejestruj się w systemie IRK i załącz  dokumenty wymagane do złożenia (skany), zgodnie z informacjami w systemie. Resztę dokumentów wymaganych na kierunek prześlij w formie papierowej (informacje o tych dokumentach do pobrania oraz listę dokumentów do złożenia znajdziesz w systemie na Koncie Kandydata w Zgłoszeniach rekrutacyjnych w "Dokumenty i dalsze kroki").
Lista dokumentów wymaganych na Studia podyplomowe znajduje się również na stronach internetowych CDKS AWF w zakładce "Wymagane dokumenty-Studia podyplomowe".
 
Prześlij  listemem poleconym przede wszystkim: formularz zgłoszeniowy na adres: 
Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia, ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań.

3. Czekaj na mail lub kontakt telefoniczny z informacją o uruchomieniu kierunku. W momencie uzbierania grupy na dany kierunek – CDKS rozsyła zapytanie z prośbą o potwierdzenie uczestnictwa, w celu zweryfikowania ostatecznej liczebności grupy. Prześlij wymagane dokumenty do biura CDKiS listem poleconym na adres: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Centrum Doskonalenia Kadr i Szkolenia, ul. Królowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznań.

4. Jeżeli grupa będzie liczyła wymagane minimum, wówczas otrzymasz maila z informacją o wyznaczonym terminie I spotkania wraz z informacjami organizacyjnymi.

5. Na pierwszym spotkaniu podpisujesz umowę i otrzymujesz indywidualny numer konta aby opłacić studia.

Wszystkie najnowsze plany zajęć i harmonogramy zjazdów znajdziesz na „Plany zajęć”.

WYMAGANE DOKUMENTY NA STUDIA PODYPLOMOWE:

1.) Formularz zgłoszeniowy na Studia Podyplomowe

2.) Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych
3.) Jedno zdjęcie legitymacyjne (3,5 x 4,5 cm) lub dyplomowe (4,5 x 6,5 cm) – zdjęcie prosimy na odwrocie podpisać imieniem i nazwiskiem, w przypadku przesłania zdjęcia w wersji elektronicznej wymagany jest format JPG,
4.) Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w studiach podyplomowych Akademii Wychowania Fizycznego wystawione przez lekarza medycyny pracy lub lekarza posiadającego uprawnienia do przeprowadzania badań profilaktycznych (przyjmowane jest również kserokopia aktualnych sportowych okresowych badań lekarskich potwierdzona za zgodność z oryginałem)

(dot. wybranych Kierunków, zaznaczono w opisach, np. Trener, Trenera Personalnego, Wychowania Fizycznego dla Nauczycieli, Form Gimnastyczno-Tanecznych i Fitness oraz Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej)
5.) Dodatkowe oświadczenie do formularza zgłoszeniowego

6.) Okazanie dowodu osobistego
7.) Oświadczenie o niekaralności (wymagane WYŁĄCZNIE w przypadku kierunków o profilu trenerskim)

Klauzula informacyjna dla Słuchacza do wydruku

Dokładny wykaz wymaganych dokumentów na wybrany kierunek znajduje się na stronie kierunku w zakładce: „Oferta edukacyjna – Studia podyplomowe”

INFORMACJA:

W przypadku braku minimalnej liczby uczestników w grupie, zastrzegamy sobie prawo do przesunięcia terminu rozpoczęcia Studiów Podyplomowych.

 

Tury rekrutacji

Filtry

Lp. Oferta Tura 1
1 Studia Podyplomowe Edukacja dla Bezpieczeństwa od: 03.07.2024 00:00
do: 30.10.2024 23:59
2 Studia Podyplomowe Gimnastyka Korekcyjno-Kompensacyjna od: 03.07.2024 00:00
do: 30.10.2024 23:59
3 Studia Podyplomowe Odnowa Biologiczna z elementami Wellness i Fizykoterapii od: 03.07.2024 00:00
do: 30.10.2024 23:59
4 Studia Podyplomowe Organizacja i Zarządzanie Sportem od: 03.07.2024 00:00
do: 30.10.2024 23:59
5 Studia Podyplomowe Przygotowanie Pedagogiczne od: 03.07.2024 00:00
do: 30.10.2024 23:59
6 Studia Podyplomowe Psychologia Sportu od: 03.07.2024 00:00
do: 30.10.2024 23:59
7 Studia Podyplomowe Taniec i Fitness w aktywności fizycznej od: 03.07.2024 00:00
do: 30.10.2024 23:59
8 Studia podyplomowe Terapia Manualna od: 03.07.2024 00:00
do: 30.10.2024 23:59
9 Studia Podyplomowe Trener AWF Pływanie od: 03.07.2024 00:00
do: 30.10.2024 23:59
10 Studia Podyplomowe Trener osobisty (Personalny) od: 03.07.2024 00:00
do: 30.10.2024 23:59
11 Studia Podyplomowe Wychowanie Fizyczne dla Nauczycieli od: 03.07.2024 00:00
do: 30.10.2024 23:59
12 Studia Podyplomowe Żywienie i wspomaganie dietetyczne w sporcie od: 03.07.2024 00:00
do: 30.10.2024 23:59
13 Studia Podypomowe Organizacja i Zarządzanie Turystyką i Hotelarstwem od: 03.07.2024 00:00
do: 30.10.2024 23:59
strony
Strony: 1
długość strony
Długość strony: 10, 25, 50, 100, 200